Kölyökvár Képességfejlesztő Játszóház

Franchise

Franchise

Hogy mi is a FRANCHISE?

Az alábbiakban erről olvashatsz!

Hogy miért éppen itt?
Mert a KÖLYÖKVÁR is ezen dolgozik, hogy FRANCHISE módon szeretné még szélesebb körben népszerűsíteni a szülőknek ezt a szakszerűen felépített fejlesztő központot.

Ha érdekelnek a részletek és szívesen nyitnál te is egy másik KÖLYÖKVÁR Képességfejlesztő Játszóházat, nos mi segítünk, bármiről legyen is szó:

Fejlesztő központ vagy Családi bölcsőde?

A FRANCHISE SZERZŐDÉS

(részlet a Franchise vállalkozás c. könyvből - szerzők: dr. Mandel Katalin és Dr. Darázs Lénárd)

  1. A FRANCHISING MEGHATÁROZÁSA

A franchising termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának (marketingjének) olyan rendszere, amely jogilag és pénzügyileg különálló és független vállalkozások, a Franchise Rendszergazda (Franchisor) és Egyéni Franchise Vállalkozói (Egyéni Franchisee) közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul, ahol a Franchise Rendszergazda megadja Egyéni Franchise Vállalkozóinak a jogot és kötelezi, hogy az Egyéni Franchise Vállalkozó a Franchise Rendszergazda koncepciójának megfelelő üzleti tevékenységet folytasson. A jog, egy közvetlen vagy közvetett pénzügyi ellenszolgáltatás fejében felhatalmazza és kényszeríti az Egyéni Franchise Vállalkozót arra, hogy használja a Franchise Rendszergazda kereskedelmi nevét és/vagy védjegyét és/vagy szolgáltatási márkajelét, know-how-ját (1), üzleti és technikai módszereit, eljárásait, és más iparjogvédelmi és/vagy szerzői tulajdonjogát, amelyet folyamatos kereskedelmi és technikai szolgáltatással támogat a felek között ezzel a céllal létrejött megállapodás keretében annak érvényességi időtartama alatt.

Ahhoz, hogy Ön franchise átvevővé válhasson, jogi megállapodást kell kötnie a franchise átadóval. Ez az írásban foglalt megállapodás a franchise szerződés.A franchise szerződés három alapvető szempontot tartalmaz:

– a franchise jogi kereteit megadva szerződésesen köti az átadót és az átvevőt,
– pontosan tükrözi a korábban elfogadott feltételeket,
– mindkét fél érdekeit óvja és védi a rendszergazda szellemi termékét,
– világosan megfogalmazza a szabályokat, melyeket a szerződő feleknek be kell tartani.

Feltételek

Magyarországon jelenleg nincsen franchise törvény, illetve szabályozás. A franchise szerződés legfontosabb feladata, hogy meghatározza az átadó és az átvevő jogait, valamint kötelezettségeit, illetve a kapcsolatot kettejük között.

A márkanevek és védjegyek egyre fontosabbá válnak az üzleti életben; növelik a cég értékét. A rendszergazda a márka védelme. Ebben az átvevők szerződésben foglalt kötelezettsége a rendszergazda tájékoztatása amennyiben észlelik, a márka jogtalan használatát. Az átvevők a márkát kizárólag a szerződés időtartama alatt használhatják.

Szabályok

Minden átvevőt családtagként kell kezelni, ennek megfelelően nincs helye kivételezésnek. Ez azt jelenti, hogy az azonos időszakban kötött franchise szerződéseknek egységesnek kell lennie, mely minden leendő átvevőnek ugyanazokat a feltételeket kínálja bármilyen alku nélkül.
Fontos, hogy a megállapodás kiegyensúlyozott legyen a felek között a jogok, feltételek és kötelezettségek szempontjából valamint, hogy a szerződés figyelembe vegye az átvevő érdekeit is.

A szerződés tehát világosan:

1. előírja az átadó és az átvevő jogait, kötelezettségeit,
2. meghatározza a szerződés időtartamát
3. meghatározza a szerződés felbontásának okait,
4. foglalkozik a franchise költségek fizetésével és ezen befizetések határidejével,
5. meghatározza a megújítás feltételeit,
6. megállapítja a szerződés felmondásának következményeit.
7. Azzal is érdemes foglalkoznia a megállapodásnak, hogy mi a teendő akkor, ha az átvevő értékesíteni kívánja üzletét a szerződés hatályának lejárta előtt. Itt is, mint más esetekben, egyensúlyt kell teremteni az átvevő azon igénye, hogy akkor és úgy tudja realizálni befektetését, amikor és ahogy akarja, és a rendszergazda azon igénye között, hogy jóváhagyja a hálózatába újonnan belépőket és megelőzze a hálózatból (bármilyen okból) távozókat abban, hogy folytassák az átadó tevékenységét, és ezzel tisztességtelen versenyhelyzetet teremtsenek.

  1. ALAPFOGALMAK

2.1. Franchise Rendszergazda a franchise hálózat kezdeményezője. A hálózat magából a Franchise Rendszergazdából és Egyéni Franchise Vállalkozóiból áll, mely utóbbiaknak a Franchise Rendszergazda a hosszú távú felügyelő gondnoka.

2.2 A Franchise Rendszergazda kötelezettségei

A Franchise Rendszergazda

rendelkezik egy mértékadó időn keresztül legalább egy, a hálózat indítását megelőzően létrehozott mintaegységben sikeresen működtetett üzleti koncepcióval,

a hálózat üzleti nevének, védjegyének, vagy más megkülönböztethető azonosítójának tulajdonosa, vagy rendelkezik annak használati jogával,

az Egyéni Franchise Vállalkozó számára bevezető képzést és a megállapodás teljes élettartama alatt folyamatos kereskedelmi és/vagy technikai támogatást nyújt.

2.3 Az Egyéni Franchise Vállalkozó kötelezettségei

Az Egyéni Franchise Vállalkozó

minden erőfeszítését a franchise üzlet növekedésének, a franchise hálózattal való azonosulás és jó hírneve fenntartásának szenteli,

ellátja a Franchise Rendszergazdát ellenőrizhető működési adatokkal annak érdekében, hogy teljesítménye és pénzügyi állapota meghatározható legyen a hatékony menedzsment irányadás érdekében, megengedi a Franchise Rendszergazdának és/vagy megbízottjának, hogy hozzáférhessen az Egyéni Franchise Vállalkozók létesítményeihez és adataihoz a Franchise Rendszergazda által kért és indokolt időben, sem a szerződés ideje alatt, sem annak lejárta után nem bocsátja harmadik fél számára rendelkezésre azt a know-how-t, amit a Franchise Rendszergazda bocsátott rendelkezésére.

Call Now ButtonHívjon most!