Kölyökvár Képességfejlesztő Játszóház

Kölyökvár játszóház

Családi bölcsőde hálózat

Iskola-előkészítő foglalkozás

Iskola-előkészítő foglalkozás

5-7 éveseknek, akik a 2022/2023. tanévben kezdik majd az első osztályt

Időpontok:

2021-ben induló csoportokra még várjuk a jelentkezéseket!

A foglalkozásokra folyamatosan lehet jelentkezni! Igény esetén új csoportok indítására is van lehetőség!

A foglalkozások célja:

Az iskolai szokások bevezetése, kialakítása, az óvoda és az iskola átmenet problémáinak leküzdése. A kötelező óvodai foglalkozások kiegészítése, vagy pótlása.

Képességfejlesztés Győr

Foglalkozások összetétele:

Logikus gondolkozás kialakítása, szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés, beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés, figyelemfejlesztés, emlékezetfejlesztés

Minden órán részképesség fejlesztése is történik, melynek eredményeképpen a gyermek az iskolába lépéskor könnyebben veszi az akadályokat, könnyebben alkalmazkodik az új elvárásokhoz. A foglalkozások kiscsoportos formában 2-6 gyermekkel történnek.

A foglalkozásokat pedagógiai vizsgálat, képességfelmérés előzheti meg, mely során felmérjük a gyermek aktuális tudásszintjét és erre építve tudjuk elkezdeni a részképességek játékos fejlesztését. Amennyiben erre a szülő előre egyeztet időpontot!

A szülőket minden esetben tájékoztatjuk a képességfelmérés eredményéről, valamint az iskola kezdés optimális időpontjáról!

Ha problémát észlelünk, a foglalkozás alatt a gyermekre szabott fejlesztési terv segítségével a fejlesztő pedagógus, illetve szükség esetén gyógypedagógus foglalkozik a gyermekkel. Játékos feladatmegoldások közben gyakorolják a különböző számkörökben való számolást, a mintamásolással kapcsolatos feladatokat, az írás – mozgásos és sorozatkészség fejlesztését, a látási, szóbeli emlékezettel kapcsolatos feladatokat, a formaérzékelési képességet, a különböző relációkat, stb. A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a hátrányok ledolgozása a cél.

Így lehetőség van egyéni komplex fejlesztést igénybe venni, vagy kiscsoportos formában az iskolaelőkészítő foglalkozáson részt venni!

Igény vagy szükség esetén intenzív iskolaelőkészítő foglalkozásra is lehetőség van, heti két alkalommal. A foglalkozások módszerét, intenzitását a Kölyökvár Képességfejlesztő Játszóház vezető gyógypedagógusa javaslatára a szülőkkel megbeszélve kezdjük el.

Iskola-előkészítő foglalkozás

egy alkalom
5 500 Ft alkalom / 60 perc
 • Logikus gondolkozás kialakítása
 • Szövegértés fejlesztése
 • Szókincsbővítés
 • Beszédfejlesztés
 • Mozgásfejlesztés
 • Figyelemfejlesztés
 • Emlékezetfejlesztés

Iskola-előkészítő foglalkozás

havi kurzus
19 800 Ft havi kurzus
 • Logikus gondolkozás kialakítása
 • Szövegértés fejlesztése
 • Szókincsbővítés
 • Beszédfejlesztés
 • Mozgásfejlesztés
 • Figyelemfejlesztés
 • Emlékezetfejlesztés

Iskola-előkészítő foglalkozás

negyedéves kurzus
55 000 Ft negyedéves díj
 • Logikus gondolkozás kialakítása
 • Szövegértés fejlesztése
 • Szókincsbővítés
 • Beszédfejlesztés
 • Mozgásfejlesztés
 • Figyelemfejlesztés
 • Emlékezetfejlesztés

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a foglalkozások iránt, kérjük, keressen minket bővebb tájékoztatásért!