Kölyökvár Képességfejlesztő Játszóház

Kölyökvár játszóház

Családi bölcsőde hálózat

Iskolaérettség, avagy a problémák megelőzése

A 6 éves gyermekek szülei összeszorult szívvel néznek egymásra és kérdezik:

Mi tévők legyünk?

Bírni fogja az iskolát?

A kérdés jogos és nem egyszerű a válasz.

Mit kell csinálnia a gyermekemnek?

  • el kell viselnie, hogy távol van a szeretteitől

  • el kell viselnie az idegeneket. Tudnia kell, hogyan közeledjen a társaihoz, és hogy az idegenekből barátok lehetnek.

  • el kell viselnie a tömeget

  • el kell viselnie a kritikát

  • váltakozó mennyiségű dicséret mellett kell dolgoznia

  • egyedül kell dolgoznia

  • nyugodtan egy helyben kell ülnie és csendben figyelnie

  • ki kell tudnia fejezni szavakban, hogy mit szeretne

  • birtokában kell lennie a szükséges készségeknek

Iskolaérettség, avagy a problémák megelőzése

Az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkal­mas­ságot jelenti, 5-7 év közé tehető. Az alábbi kérdések megvála­szolásával felmérheti gyerme­ke fizikai, pszichológia és szociális érettségét. A teszt eredménye azonban csak tájékoztató jellegű! Az iskolaérettség meg­ítélésében kiemelt szerep jut az óvónőknek, akik éveken keresztül, nap mint nap követik nyomon gyermekeink fejlődését.

Ha hiányosságot tapasztalunk bármely területen, megoldás lehet a

Kölyökvár Játszóházban induló iskola-előkészítő foglalkozás, esetleg egyéni komplex képességfejlesztés

vagy szeptemberben egy kis létszámú első osztály

A fő cél azonban a probléma megelőzése. Egy jól felépített, tudatos szakmai munkában (játék, feladat, értelmi- közösségi- testi nevelés) már kisgyermek korban elindul az iskolára való felkészítés. Mind­ez lépésről-lépésre, a mindennapok minden pillanatában.

További kérdések az iskolaérettség területéről

Eléri-e gyermekem a 120-130 cm-es magasságot és a 20-22kg-t?

Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.

Elindult-e a fogváltás?

Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.

Tud-e gyermekünk cipőt kötni?

Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat.

Jó-e gyermekem ceruzafogása?

Az ehhez szük­séges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni.

Mennyire összerendezett gyermekem elemi mozgása?

A kúszás, mászás, lábujjon– sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet.

Jó gyermekem egyensúlyérzéke?

Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást, a „pincérkedést tálcával.

Mennyire fejlett a vállöv, a könyökizület és a csuklóizület finommozgása?

Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.

Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait?

Ez az azonos majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető.

Meg tudja-e nevezni testrészeit?

Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, ezért ha ez bizonytalan minden azzá válik.

Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e?

A nem megfelelő kézzel történő írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet.

Koordinált-e a szemmozgása?

Nehezítő tényező a sok tv és számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül: szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan.

El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a névutókat (alatt, fölött, mögött stb…) ?

Képes-e adott mozdulatokat ill. alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni?

Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás, gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére?

Képes-e irány követésére?

Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron.

Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja?

Ezt például célba-dobás során figyelhetjük meg.

Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől?

(Mi van a képen hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.)

Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket?

pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.)

Az azonosságon túl felismeri-e a különböző¬ségeket?

Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól?

pl. azonos hangzású szavakat: pl: kéz-kész, mind-mint

Felismeri-e a rész-egész viszonyát?

pl. kis rész­le­teket megkeresni az egészen belül

Megye-e a szétszedés és újra összerakás gyakorlata?

Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani?

pl. mesét lerajzolni

Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni?

Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás és beszélgetés fejleszti.

Be tud-e fejezni önállóan egy elkezdett történetet?

El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását?

Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt?

Tűri-e a kudarcot?

Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?

Játszik-e a közösségben?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.