Kölyökvár Képességfejlesztő Játszóház

Kölyökvár játszóház

Családi bölcsőde hálózat

Képességfejlesztés

Képességfelmérés, képességfejlesztés

Prevenció jelleggel minden gyermek részére

Előzetes képességfelmérés után segítünk megmutatni gyermeke aktuális fejlettségét, melyre alapozva elindulhat a játékos foglalkozás, hogy megelőzzük a tanulási nehézségeket. A foglalkozásokat bármely életkorban érdemes elkezdeni. A foglalkozásnak nem feltétele, hogy a szülő elmaradást tapasztaljon, valamely területen!

Tanulási nehézségekkel küzdő gyermek részére

Egyéni vagy kiscsoportos/páros foglalkozás keretén belül, egyéni fejlesztési terv szerint

Sajátos nevelési igényű gyermekek részére

Egyéni fejlesztés előre meghatározott fejlesztési terv alapján

KÉPESSÉGFELMÉRÉS

Fejlesztő centrumunkban a felmérés díja ingyenes, amennyiben a felmérés eredményétől függően minimum egy hónapos kurzusra beiratkoznak hozzánk!

Ebben az esetben egy együttműködés keretében történik a gyermek egyéni komplex képességfejlesztése.

A felmérés eredményét írásban átadjuk a szülőnek, és javaslatot teszünk a fejlesztés, terápia céljára, módszerére, eszközére.

A továbbiakban a foglalkozások előre meghatározott időpontban, heti rendszerességgel történnek, melyet a terápia után a szülővel való konzultáció alkalmával, minden esetben ismertetünk. Általában otthonra is adunk feladatokat, mely a terápia megerősítését szolgálja.

Amennyiben a szülő úgy gondolja, hogy csupán a felmérés eredményére kíváncsi, ebben az esetben a felmérés díja: 8200 Ft. Ezt írásban a szülőnek átadjuk.

Ha a gyermek nehezen boldogul a tanulással, sok gondot okoz neki, a tanulás óriási erőfeszítést jelent számára, feladatok megoldhatatlannak tűnnek; ugye ismerős fogalmak.

Ez a tény nagyon kellemetlen a gyermeknek és számára kellemetlen következményei is lehetnek.

A tanító néniknek általában feltűnik a tanulási helyzetben, munkavégzésben és viselkedésben a hátrány, de a problémát orvosolni nem tudják, ezért van szükség gyógypedagógusra, fejlesztőpedagógusra, logopédusra.

Beszélhetünk tanulási nehézségről, tanulási zavarról, (tanulási gátlásról, tanulási gyengeségről), tanulási akadályozottságról. Mindezeket összességében tanulási korlátoknak nevezzük, melynek eredményeképpen a gyermek nem tesz eleget az életkornak megfelelő szinten az iskolai teljesítményelvárásoknak és a viselkedési normáknak. Annak ellenére eltérnek ezektől, hogy sokszor nagy igyekezetet mutatnak, nagyon iparkodnak, de valahogy mégsem megy, valami oka van a nehézségnek, annak, hogy folyamatosan akadályba ütköznek. Ettől függetlenül van olyan tanulási terület amelyben kimondottan ügyes. Ezeket a problémákat megelőzhetjük, ha a fejlesztést minél hamarabb már 2 – 3 éves korban elkezdjük. Ebben a korban is lehet tapasztalni eltérő fejlődési jeleket, amikről fontos beszélni!

Ha gyermekünk az évek alatt hasonló problémákkal küzd, majd szorongni kezd, kudarcai az önértékelését rombolják, nehezen alakul ki személyisége és még sorolhatnánk a másodlagos tüneteket, akkor gondoljunk arra, hogy a tanulási nehézség kialakulása megelőzhető és leküzdhető.

A tanulás ÖRÖM is lehet!

Prevenció vagy korrekció?

Mindezt eldönthetjük, ha a gyermek képességeit felmérjük, megfigyeljük!

A fejlesztő foglalkozásokat képességfelmérés előzi meg, mely alapján a gyermekek egyéni képességeihez igazodó feladatsorok összeállítása során, a vezető gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segíti a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését prevenciós vagy korrekciós terápiával.

 • Az órán a kognitív funkciók fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) valamint a mozgás, beszéd és szociális készségek fejlesztése komplex módon történik.
 • Az egyéni fejlesztési terv összeállításával a gyermek azon képességeinek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, melyek akadályozzák a sikeres és eredményes tanulást. Komplex fejlesztés során a jól működő képességek fejlesztése is fontos, hiszen a képességek kompenzálásának megtanulása sikerélményhez vezet, ezáltal fejlődik önbizalma, önértékelése.
 • A tanuláshoz, íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges képességek fejlesztése történik az órán, melynek hatására a gyermek könnyebben veszi az iskolai követelményeket, szebben fog írni, könnyebben tanulja meg a szóbeli házi feladatot, szabályokat, verseket, jobb lesz a logikus gondolkodása, könnyebben fogja gondolatait kifejezni, kevésbé lesz fáradékony.

Sajátos nevelési igényű gyermekek képességfejlesztése

 • Az egyéni fejlesztés előre meghatározott fejlesztési terv alapján folyik
 • Szakvéleménnyel nem rendelkező gyermekek részére is szakvéleményt adunk
 • A foglalkozások bevezetése akár (kis gyermek esetén) heti 2×25 perces foglalkozással történik
 • Figyelembe vesszük a szülők elfoglaltságát és ennek megfelelően keresünk időpontot a fejlesztésre
 • Rendszerességre törekszünk, ezért a foglalkozások célját és kimenetelét minden esetben a szülőknek elmagyarázzuk
 • Minden alkalommal a szülőkkel is konzultálunk a gyermek fejlődéséről
 • Szívesen és látványos eredménnyel foglalkozunk hiperaktív, autista, hallássérült, mozgássérült gyermekekkel is

Képességfejlesztés díja

8 200 Ft 1 alkalom
 • Egyszeri alkalom, képességfelmérés

Képességfejlesztés díja

29 800 Ft 4 alkalom
 • Havi kurzus, képességalapozás
HAsznos

Képességfejlesztés díja

82 900 Ft 12 alkalom
 • Negyedéves kurzus vagy intenzív kurzus
Népszerű

Képességfejlesztés díja

155 800 Ft 24 alkalom
 • Féléves kurzus vagy intenzív kurzus

Képességfejlesztés díja

295 200 Ft 48 alkalom
 • Éves kurzus vagy intenzív kurzus

Képességfejlesztés

Bejelentkezési lap

Együttműködési megállapodás egyéni fejlesztésre

Szolgáltatási árak képességfejlesztés

Olvassa el az ide vonatkozó tartalmainkat is!

Képességfejlesztés - képgaléria